Вернуться   HitForum - Форумы Мариупольской Городской Сети > Наша жизнь > Зверьё моё

Зверьё моё О братьях наших меньших

Ответ
 
Опции темы
Старый 11.08.2008, 11:38   #1
несовершенна
 
Аватар для LoverGirl
 
Женщина
Регистрация: 22.08.2006
Адрес: Мариуполь
Возраст: 39
Сообщений: 5,021
Вес репутации: 52 LoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнуть


Важно Правила содержания животных в г. Мариуполе

УКРАЇНА
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я


Об утверждении правил содержания собак, котов и других животных на территории города Мариуполя
С целью улучшения состояния и контроля за содержанием собак, котов и других животных на территории города Мариуполя, руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,
городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить правила содержания собак, котов и других животных на территории города Мариуполя согласно приложению.
2. Решение Мариупольского городского совета от 24.12.1998 №180 «О содержании собак и других животных на территории города Мариуполя» признать утратившим силу.
3. Исполкому городского совета на очередном заседании утвердить тарифы на проведение регистрации (перерегистрации) и подтверждение регистрации животных.
4. Пресс-службе городского совета (Толстых) опубликовать данное решение с приложением в средствах массовой информации в течение 10 календарных дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя городского головы Ксенофонтова В.И.
Городской голова Ю.Ю.Хотлубей

ПРАВИЛА
утримання собак, котів та інших тварин на території міста Маріуполя

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин у м. Маріуполі (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про благоустрій у населених пунктах» з метою врегулювання відносин у сфері поводження з собаками, котами та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території м. Маріуполя.
1.2. Правила утримання домашніх тварин у м. Маріуполі встановлюють порядок утримання собак, котів та інших тварин і поводження з ними, визначають права та обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників собак, котів та інших тварин, а також контроль в цій сфері.
1.3. Дія цих Правил поширюється на юридичних (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету) та фізичних осіб, які тримають собак, котів та інших тварин у м. Маріуполі. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.
1.4. Правила поводження з собаками, котами та іншими тваринами базуються на принципах:
- гуманного ставлення до тварин;
- захисту тварин від жорстокого поводження;
- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

2. Основні терміни, використані в цих Правилах

Домашні тварини – собаки, коти та інші декоративні, екзотичні тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі.
Безпритульні тварини – домашні тварини (собаки та коти, що мають нашийник з особистим номерним знаком та намордник), що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.
Бродячі тварини – домашні тварини, що не мають нашийника з особистим номерним знаком та намордника, які знаходяться у громадських місцях та утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.
Поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися, і яка пройшла підготовку у спеціалізованих закладах та має підтверджуючий документ встановленого зразка, що має назву “Собака-поводир сліпого”.
Собаки, визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним відповідно до вимог законодавства України.
Власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України
Утримання тварин – обмеження природної волі собак, котів та інших тварин, що виключає їхнє вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку.
Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя, тощо.
Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.
Тимчасова ізоляція тварин (карантин) – тимчасове перебування (карантин) тварин у пунктах перетримки та притулках для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням.
Жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю болю і страху.
Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання.
Ідентифікація тварин – присвоєння тварині індивідуального коду або номерного знаку шляхом видачі власнику жетона та посвідчення тварини, введення тварині електронного носія інформації (чіпа), таврування, тощо.
Реєстрація тварин – облік тварин з метою контролю за їхньою чисельністю та дотриманням вимог цих Правил у місті шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази даних домашніх тварин м. Маріуполя.
Загальна електронна база даних домашніх тварин – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних про собак, котів та інших непродуктивних тварин у м. Маріуполі.
Місце або зона для вигулу собак – огороджена або позначена попереджувальними знаками територія, на якій власник має право вигулювати собаку без намордника та повідка за умови дотримання вимог цих Правил.
Майданчик для дресирування – огороджений або позначений попереджувальними знаками майданчик, на якому власник або інструктор з дресирування (кінолог) може навчати собаку за офіційно затвердженими програмами дресирування.
Екскременти – відходи життєдіяльності тварини.
Притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб.
Карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання собак, котів та інших тварин у разі їхнього вилову чи тимчасової ізоляції.
Спровокована агресія – агресивна поведінка собаки, яка викликана навмисними діями третіх осіб.
Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.
3бір з власників собак - обов'язкова плата, яка згідно із законодавством впроваджується і припиняється Маріупольською міською радою на території міста Маріуполя та зараховується до його бюджету.
Плата за реєстрацію тварин – плата за реєстрацію собак та котів у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Маріуполя.
Платники збору з власників собак – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства – власники собак (окрім собак, які виконують службово-охоронні функції в установах Міністерства внутришніх справ України), які мешкають на території міста у домах державного та громадського фонду, а також в квартирах, які належать їм на правах приватної власності.

3. Утримання собак, котів та інших тварин

3.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
3.2. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
3.3. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
3.4. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
3.5. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
3.6. Утримання тварин дозволяється:
- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;
- у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, які належать громадянам на правах особистої власності. Кількість тварин залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується тварина (місце її постійного утримання) та норм співжиття;
- у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладах з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;
- на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на всій території.

4. Права власників тварин

4.1. Власники собак, котів та інших тварин мають право утримувати:
- собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
- собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
- тварин для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.
4.2. З’являтися з тваринами поза місцями їх постійного утримання, за відсутності заперечуючих надписів, на короткому повідку та у наморднику в установах, непродовольчих магазинах, на пошті тощо.
4.3. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.
4.4. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.
4.5. Селитися у готелях з твариною за погодженням з адміністрацією та за умов додержання санітарно-гігієнічних правил.
4.6. Перевозити собак, котів та інших тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей. Собака повинна бути на короткому повідку та у наморднику. Дрібних тварин дозволяється перевозити у закритих сумках.
4.7. Залишати на обмежений час собаку прив’язаною на короткому повідку біля магазинів та інших установ (велику собаку у наморднику).

5. Обов’язки власників тварин

5.1. Особи, які утримують собак, котів та інших тварин зобов’язані:
- дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих приміщень;
- не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
- реєструвати та щорічно підтверджувати реєстрацію собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і старших у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Маріуполя, незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат);
- зареєструвати новопридбаних тварин протягом 30 календарних днів від дати придбання;
- повідомляти ветеринарну службу протягом 5 календарних днів про придбання тварини або переїзд до іншого населеного пункту;
- власники тварин, які не є мешканцями м. Маріуполя, але тимчасово перебувають на території міста із твариною, повинні мати при собі ветеринарний паспорт з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та обов’язкового щеплення проти сказу;
- у разі придбання собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб, пройти курс технічного мінімуму управління собакою та скласти іспит з придбаних умінь у комунальному підприємстві «Маріупольській міській Зооцентр», з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за власний рахунок;
- згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944 «Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» укладати договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;
- забезпечити ідентифікацію домашніх тварин за допомогою мікрочипів та наявність на тварині нашийника з ідентифікуючим жетоном;
- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, яка виключає можливість втечі; застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території про наявність таких собак;
- виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування, лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику;
- не допускати забруднення екскрементами тварин під’їздів, приміщень, сходових площадок, ліфтів та інших місць загального користування у будинках, а також дитячих майданчиків, дворів і вулиць, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
- при вигулі собак та у жилих приміщеннях забезпечувати тишу – запобігати лаю собак до 8.00 та після 22.00.
- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особі або здати до комунального підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Маріуполі або притулків для тварин;
- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, та доставляти її в установу ветеринарної медицини для огляду та проходження карантину протягом 10 календарних днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити тварину, що покусала, повідомити про неї комунальне підприємство «Комунальник», уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Маріуполі з метою вилову й доставки її до установи ветеринарної медицини;
- надавати тварину для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок щорічно на вимогу посадових осіб ветеринарної служби;
- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;
- негайно ізолювати тварину та звернутися до ветеринарної служби у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
- надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також якщо завдані тілесні ушкодження людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;
- у випадках смерті тварини негайно повідомити державну ветеринарну установу за місцем проживання, здати трупи тварин до комунального підприємства «Комунальник» або іншого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Маріуполі, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за власний рахунок;
- у разі смерті тварини протягом 30 календарних днів письмово повідомити ветеринарну службу міста та організацію, яка проводила реєстрацію тварини, для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх тварин і відміни сплати за утримання тварини, та повернути реєстраційні посвідчення та номерні знаки;
- регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.
5.2. Особи, які супроводжують домашніх тварин, зобов’язані забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
5.3. При супроводженні собак, котів та інших тварин не допускається залишати їх без нагляду.
5.4. Забороняється:
- утримувати собак та котів без реєстрації;
- продавати тварин поза спеціально визначеними для цього місцях;
- вигулювати тварин особам, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння;
- вигулювати собак без нашийника з жетоном, повідка та намордника поза спеціально визначеними для цього місцями;
- приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і кафе, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків тощо;
- доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
- купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших масових заходах, перевозити тварин всіма видами транспорту без відповідного ветеринарного паспорту із відміткою про проведення імунізації проти сказу. При цьому вакцинацію необхідно проводити з інтервалом не перевищуючим 12 місяців та не раніше ніж за 30 днів до відправлення;
- здійснювати продаж або показ тварин без наявності відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів;
- розводити тварин з вродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;
- розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;
- залишати тварин бездоглядними або знищувати їх;
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
- використовувати тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень;
- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
- викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, здійснювати поховання тварин у не відведених для цього місцях;
- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
- інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

6. Реєстрація собак, котів та інших тварин

6.1. Реєстрація собак, котів та інших тварин здійснюється у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Маріуполя комунальним підприємством «Маріупольський міський Зооцентр».
6.2. Реєстрація тварини проводиться протягом одного місяця з дня її придбання.
6.3. Підтвердження реєстрації собак, котів та інших тварин здійснюється щорічно до 1 лютого поточного року.
6.4. Породні собаки та коти, які належать фізичній або юридичній особі - члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних тварин м. Маріуполя незалежно від реєстрації в організації.
6.5. Комунальне підприємство «Маріупольський міський Зооцентр» повинно у десятиденний термін зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення, жетон з особистим номерним знаком, а також ознайомити власника тварини з ветеринарними та санітарними вимогами щодо її утримання та цими Правилами. Номерний знак тварини прикріплюється до її нашийника.
6.6. Для проведення реєстрації власник тварини повинен надати паспорт, підтверджуючий особу, та відповідний документ, що підтверджує сплату послуг реєстрації тварини та збору з власників собак, або документ, що підтверджує наявність пільг щодо сплати збору з власників собак.
6.7. Для підтвердження реєстрації власник тварини повинен пред’явити паспорт, підтверджуючий особу, реєстраційне посвідчення та надати відповідний документ, що підтверджує сплату послуг з підтвердження реєстрації тварини та збору з власників собак, або документ, що підтверджує наявність пільг щодо сплати збору з власників собак.
6.8. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.
6.9. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.
6.10. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, підтверджуючий особу, відповідний документ, що підтверджує сплату послуг реєстрації тварини та збору з власників собак, або документ, що підтверджує наявність пільг щодо сплати збору з власників собак та реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.
6.11. При проведенні реєстрації собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб, комунальне підприємство «Маріупольській міській Зооцентр» повинно провести курс технічного мінімуму управління собакою, прийняти іспит з придбаних вмінь у власника тварини та видати свідоцтво встановленого зразка про проходження курсу, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за рахунок власника собаки.

7. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

7.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, та коти, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
7.2. Собаки, коти та інші тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
7.3. Тимчасова ізоляція собак, котів та інших тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
7.4. Вилов безпритульних та бродячих тварин здійснює комунальне підприємство «Комунальник», згідно покладених на нього завдань.
7.5. Вилов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).
7.6. Вилов безпритульних та бродячих собак та котів окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.
7.7. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом 7 календарних днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках спеціалізованого підприємства і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної служби.
Якщо протягом двох місяців з дня заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади.
7.8. Виловлені бродячі домашні тварини протягом 5 календарних днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках спеціалізованого підприємства і можуть бути:
- передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки;
- передані фізичним або юридичним особам для утримання за їх бажанням;
- біостерилізовані або убиті, з метою регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, з дотриманням вимог гуманного умертвіння тварин.
7.9. Виловлені безпритульні тварини повертаються власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та сплати вартості витрат на вилов і утримання.
Невитребувані власниками та бродячі тварини можуть бути продані заінтересованим особам та установам.
Повернені та передані власникам тварини підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

8. Умертвіння тварин

8.1. Умертвіння тварин допускається:
- для одержання господарсько-корисної продукції;
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.
8.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;
- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

9. Продаж собак, котів та інших тварин

9.1. Дозволяється продаж собак, котів та інших тварин:
- на території власника тварини;
- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та ін. організаціях;
- у притулках;
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого у встановленому порядку;
- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків;
- зоомагазинах.
9.2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.
9.3. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят – трьох місяців.

10. Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин

10.1. Фізичні та юридичні особи, які тримають собак, котів та інших тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:
- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
- порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Маріуполі;
- знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста;
- за порушення цих Правил.

11. Повноваження та контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами

11.1. Органи Міністерства внутришніх справ України у м. Маріуполі:
- у межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань утримання собак, котів та інших тварин у м. Маріуполі, охорони громадського порядку;
- складають протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин та передають їх на розгляд до адміністративних комісій або до суду відповідно до законодавства України;
- погоджують графіки проведення рейдів-перевірок на території
м. Маріуполя щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами і беруть безпосередню участь у їх проведенні;
- надають інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності осіб - власників тварин.
11.2. Управління ветеринарної медицини м. Маріуполя:
- у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих правил та інших нормативно-правових актів з питання утримання собак, котів та інших непродуктивних та інших тварин у м. Маріуполі;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання цих правил, ухилення від обов’язкових щеплень, досліджень тощо відповідно до ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 35, 37 Закону України «Про ветеринарну медицину»;
- надає дозвіл на утримання собак, котів та інших тварин на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об’єктах;
- здійснює карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;
- накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль виконання карантинних заходів;
- отримує від комунального підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Маріуполі інформацію щодо власників тварин за даними загальної електронної бази даних тварин у м. Маріуполі;
- забезпечує організацію та проведення щеплення тварин проти сказу згідно реєстрації на підвідомчій території, підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об’єктах .
11.3. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:
- здійснюють нагляд та прогнозують епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території міста та надають пропозиції щодо її поліпшення;
- за запитами надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у м. Маріуполі.
11.4. Районні адміністрації Маріупольської міської ради: забезпечують облаштування місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях.
11.5. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:
- забезпечують проведення обліку собак, котів та інших тварин згідно з графіком обходу квартир, затвердженим на підприємстві;
- подають щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформацію з обліку собак, котів та інших тварин до спеціалізованого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, та ветеринарної служби;
- направляють інформацію про виявлених незареєстрованих собак, котів та інших тварин протягом 3 робочих днів до спеціалізованого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, та ветеринарної служби;
- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території;
- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) та підтвердження реєстрації тварин;
- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;
- надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;
- повідомляють працівників комунального підприємства «Комунальник» про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.
11.6. Уповноважені органи, підприємства та організації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами здійснюють відповідні дії в межах наданих повноважень та згідно до вимог законодавства України, своїх Положень або Статутів.

12. Участь громадських організацій (об’єднань) у забезпеченні дотримання вимог цих Правил

12.1. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання собак, котів та інших тварин:
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
- надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;
- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території м. Маріуполя щодо дотримання вимог цих Правил власниками тварин;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;
- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з утриманням собак, котів та інших тварин у м. Маріуполі;
- мають право отримувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України.
12.2. Проведення спортивних, культурно-масових та племінних заходів з тваринами на території міста Маріуполя дозволяється лише за погодженням з управлінням ветеринарної медицини та комунального підприємства «Маріупольській міській Зооцентр».

Секретар міської ради О.В.Коленков


ПЕРЕЛІК
пород собак, яких визнано джерелом підвищеної загрози
здоров’ю та життю третіх осібАіді (вівчарка атласька)
Айну (собака айнський, хоккайдо)
Акбаш
Акіта-іну
Акіта американський (собака великий японський)
Бергамаско (вівчарка бергамська)
Боксер німецький
Бріард (вівчарка французька довгошерстна)
Брохольмер датський
Був'є арденський
Був'є фланерський
Бульдог алапахський чистокровний (отто)
Бульдог американський
Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
Бульмастиф
Бультер'єр англійський
Бультер'єр англійський стафордширський
Бурбуль південноафриканський
Вельштер'єр
Вівчар картський (вівчарка картська)
Вівчарка американо-канадська біла
Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)
Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)
Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)
Вівчарка голландська
Вівчарка грецька
Вівчарка ештрельська (португальська горна)
Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
Вівчарка німецька
Вівчарка південноросійська (таврійська)
Вівчарка пікардійська (пікар)
Вівчарка польська підгалянська
Вівчарка польська татранська
Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
Вівчарка східноєвропейська
Вовкодав ірландський
Доберман-пінчер
Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
Дог німецький
Далматин
Дратхаар
Ердельтер'єр
Кангал
Кане-корсо
Као де кастро лаборейро
Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
Карабаш анатолійський
Командор (вівчарка угорська)
Кувас угорський
Лабрадор-ретривер
Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)
Лайка
Леонбергер
Маламут аляскінський
Марема (вівчарка маремо-абруцька)
Мастиф англійський
Мастиф бельгійський
Мастиф іспанський
Мастиф піренейський
Мастиф тибетський
Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)
Мітельшнауцер
Московська сторожова
Ньюфаундленд
Перо де преса канаріо (собака канарський)
Піт-бультер'єр американський
Пурухаар
Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
Ріджбек родезійський
Ріджбек тайський
Різеншнауцер (великий шнауцер)
Ротвейлер
Сенбернар
Собака вовчий італійський
Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
Собака вовчий чеський
Собака піренейський горний (великий піренейський)
Тер'єр американський стафордширський
Тер'єр російський чорний
Тоза-іну (собака японський бійцівський)
Філа бразилейро (мастиф бразильський)
Фокстер'єр
Хаскі сибірський
Ховаварт
Чувач словацький
Ягдтер'єр
Метиси всіх зазначених порід


Секретар міської ради О.В.Коленков
LoverGirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 16:31   #2
несовершенна
 
Аватар для LoverGirl
 
Женщина
Регистрация: 22.08.2006
Адрес: Мариуполь
Возраст: 39
Сообщений: 5,021
Вес репутации: 52 LoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнуть


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Прошу всех обратить внимание что новый закон уже вступил в силу.
LoverGirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 23:02   #3
Заблокирован
 
Аватар для Олег Викторович
 
Регистрация: 06.04.2006
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,168
Вес репутации: 0 Олег Викторович скоро станет знаменитым(-ой)

Заблокирован

По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от LoverGirl Посмотреть сообщение
Прошу всех обратить внимание что новый закон уже вступил в силу.
Ну это пока ещё не закон, а только решение горсовета !!
Но всё равно, НЕПРИЯТНО !!
Олег Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 08:49   #4
Эксперт
 
Аватар для consalt
 
Мужчина
Регистрация: 30.03.2007
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,860
Вес репутации: 52 consalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнутьconsalt . Такую репутацию нельзя пошатнуть


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Нашей местной власти - других забот больше нет? Когда останавливаются предприятия, людям не до законов о содержании животных. Очередное сезонное обострение шизофрении. И не только на местном уровне.
consalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 11:07   #5
Известная личность
 
Аватар для kleo
 
Мужчина
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 992
Вес репутации: 18 kleo - роза среди колючекkleo - роза среди колючекkleo - роза среди колючекkleo - роза среди колючек


Отправить сообщение для kleo с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от consalt Посмотреть сообщение
Когда останавливаются предприятия, людям не до законов о содержании животных. .
Да,да,да.А в соседней теме будем обсуждать что достали своры беспризорных собак и с ними надо чтото делать.
kleo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 23:40   #6
Заблокирован
 
Аватар для Олег Викторович
 
Регистрация: 06.04.2006
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,168
Вес репутации: 0 Олег Викторович скоро станет знаменитым(-ой)

Заблокирован

По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от kleo Посмотреть сообщение
Да,да,да.А в соседней теме будем обсуждать что достали своры беспризорных собак и с ними надо чтото делать.
Да в том то и дело, что в этом постановлении как раз не о бездомных собаках разговор , а о домашних животных !!
Так как что с этих бездомных можно "наварить" ???
А вот наложить лапу на домашних, и таким путём добраться до хозяев, ВОТ ЭТО В САМЫЙ РАЗ !!!
Олег Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 23:53   #7
Местный житель
 
Аватар для xenomorph
 
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 265
Вес репутации: 0 xenomorph стоит на развилке


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Бредовые правила, начиная даже с определительной части:
Цитата:
Домашні тварини – собаки, коти та інші декоративні, екзотичні тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі.
Морские свинки, хомячки там всякие подлежат регистрации, или нет? У меня вот кошка-старуха в квартире живёт (почти 17 лет ей), за пределы квартиры никогда в жизни не выходила. Нафига мне её регистрировать? Кому какие проблемы она создаёт? Дурдом...
xenomorph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:04   #8
несовершенна
 
Аватар для LoverGirl
 
Женщина
Регистрация: 22.08.2006
Адрес: Мариуполь
Возраст: 39
Сообщений: 5,021
Вес репутации: 52 LoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнуть


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от xenomorph Посмотреть сообщение
Морские свинки, хомячки там всякие подлежат регистрации, или нет?
ДА все домашние животные подлежат регистрации
Цитата:
В Мариуполе ввели обязательную регистрацию диких и экзотических животных, а также синантропной (живущей рядом с человеком) птицы. Учету в ветслужбе подлежит любая живность в доме, от хомяка и питона до волнистого попугая.
LoverGirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:10   #9
Знаменитость
 
Аватар для schulze
 
Мужчина
Регистрация: 10.08.2007
Адрес: Мариуполь
Возраст: 36
Сообщений: 2,097
Вес репутации: 23 schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)schulze великолепен(-на)


Отправить сообщение для schulze с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от LoverGirl Посмотреть сообщение
ДА все домашние животные подлежат регистрации
Интересно какой процент людей, у которых имеются животные, их зарегистрируют? 1 или 2?
__________________

Самурай без меча - это тоже самое что самурай с мечем, но только без меча.
schulze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:12   #10
Местный житель
 
Аватар для xenomorph
 
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 265
Вес репутации: 0 xenomorph стоит на развилке


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от LoverGirl Посмотреть сообщение
ДА все домашние животные подлежат регистрации
Нынешней нашей власти - "Браво!" Нет, "Брависсимо!!!" Хомяков и попугайчиков обязали регистрировать, теперь с нетерпением будем ждать, когда мышей и тараканов отнесут к домашним животным и бабло за них потребуют...
xenomorph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:15   #11
Заблокирован
 
Аватар для Олег Викторович
 
Регистрация: 06.04.2006
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,168
Вес репутации: 0 Олег Викторович скоро станет знаменитым(-ой)

Заблокирован

По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от xenomorph Посмотреть сообщение
теперь с нетерпением будем ждать, когда мышей и тараканов отнесут к домашним животным и бабло за них потребуют...
Ха-ха-ха !!! Браво !!!!
Олег Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:17   #12
несовершенна
 
Аватар для LoverGirl
 
Женщина
Регистрация: 22.08.2006
Адрес: Мариуполь
Возраст: 39
Сообщений: 5,021
Вес репутации: 52 LoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнуть


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Считаю лучшим вариантом владельцы племенных животных регестрируются и платят ежегодный налог. А всех просто домашние любимцев стерелизовать и освободить от налогов.

Тема про обязательную регистрацию диких и экзотических животных.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Не знаю насчет мышей но крысы состоят в клубах и у них есть родословные.
LoverGirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 00:58   #13
Местный житель
 
Аватар для xenomorph
 
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 265
Вес репутации: 0 xenomorph стоит на развилке


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

У авторов ещё и с переводом с украинского на русский проблемы. "Собаки, коти" - по-русски это будет "собаки, кошки", а не "собаки, коты". А то получается,что новое правило только к самцам кошачьих относится... (кстати, в украинском языке "собака" - мужской род)
xenomorph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 02:18   #14
Заблокирован
 
Аватар для Олег Викторович
 
Регистрация: 06.04.2006
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,168
Вес репутации: 0 Олег Викторович скоро станет знаменитым(-ой)

Заблокирован

По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от LoverGirl Посмотреть сообщение
Считаю лучшим вариантом владельцы племенных животных регестрируются и платят ежегодный налог.
Что-то я не пойму вашей логики ??
У Вас получается, что Вы согласны, с этим бредом ???
По Вашему, владельцы животных состоящих в клубе, должны платить, а владельцы тех животных, что по дворам (частным), бегают--уже платить НЕ ДОЛЖНЫ ???
Так это попросту ведёт к разгрому,клубов, или же нам прийдется скрывать своих членов клуба !!! Что очевидно так и будет !!!!
Олег Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 02:26   #15
несовершенна
 
Аватар для LoverGirl
 
Женщина
Регистрация: 22.08.2006
Адрес: Мариуполь
Возраст: 39
Сообщений: 5,021
Вес репутации: 52 LoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнутьLoverGirl . Такую репутацию нельзя пошатнуть


По умолчанию Ответ: Правила содержания животных в г. Мариуполе

Цитата:
Сообщение от Олег Викторович Посмотреть сообщение
У Вас получается, что Вы согласны, с этим бредом ???
Пост выше был моей идеей. Как то же нужно стимулировать народ что бы они не вязали и не плодили метисов. Вы же прекрасно знаете что такого у нас в стране никогда не будет.

Теперь по поводу новых действующих правил.
Я бы была за что бы платили все но с одним условием что деньги с животных так же поступали бы на нужды животных. (приют, и отчисления клубам)
А так зная куда пойдут эти сборы я конечно же против этого.
LoverGirl вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

  HitForum - Форумы Мариупольской Городской Сети > Наша жизнь > Зверьё моё


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
срочно нужна ваша помощь! xrusa Мариуполь 14 28.02.2011 09:45
Нужен ли в школах такой предмет как боэтика? LoverGirl Цветы жизни 19 09.08.2009 10:09
Михаил Ефремов в Мариуполе.. HAPIK Беседка 0 22.09.2008 23:25
Михаил Ефремов в Мариуполе.. HAPIK Мариуполь 0 22.09.2008 23:22

© 2003 - HitLine.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.